Teléfonos de Interese

Concello

Tel: 988 48 60 00

Fax: 988 49 07 05

Casa da Cultura

Tel: 988 49 07 78

Centro de Saúde

Tel: 988 48 60 27

Policía Local

Tel: 988 49 07 00

Fax: 988 49 07 00

Emerxencias Avión

Tel: 988 49 07 29

Fax: 988 49 07 29

Protección Civil

Tel: 112

Garda Civil

Tel: 988 28 40 55

Incendios

Tel: 085

Farmacia

Tel: 988 49 07 82

Gardería

Tel: 988 48 61 23

Fax: 988 48 61 23

Biblioteca

Tel: 988 48 62 88

Centro Integral de Servizos Sociais “Alvetus”

Tel: 988 48 65 28

Fax: 988 49 08 39

Colexio Público Virxe de Guadalupe

Tel: 988 48 61 78