Urbanismo

O 3 de setembro de 2007 prodúxose a aprobación definitiva do Plan General de Ordenación Municipal del Concello de Avión.

Sistema de Informacion de Ordenación do Territorio e Urbanismo de Galicia

siotuga

Normativa

Planos

Parroquia de Amiudal
Parroquia de Baiste
Parroquia de Barroso
Parroquia de Córcores
Parroquia de Cortegazas
Parroquia de Couso
Parroquia de San Xusto