Biblioteca

A biblioteca municipal situada na Casa Consistorial está integrada na Rede de Bibliotecas de Galicia e conta con libros de literatura, enciclopedias, infantís, xuvenís, etc. máis de 6.000 volúmenes de materias xeráis están a túa disposición. Dispon do sistema informático Meiga 2001 que permite aos usuarios acceder rápidamente ao fondo da biblioteca.

PRÉSTAMOS DE LIBROS: A biblioteca ten servizo de préstamo de libros por un período máximo de vinte días. Para iso é necesario ter o carnet da biblioteca. Senón dispós do carná é sinxelo de conseguir so tes que traer unha fotografía tipo carné e cubrir a solicitude.

Asimismo, a Biblioteca dispón de exemplares de lectura para todas as idades, de nenos a maiores, ademáis das publicacións diarias e de diversas revistas de entreteñemento, que non estean dispoñibles para o préstamo, pero que se poden ler na sala de lectura.