Novas Concello de Avión

Mellora de camiños municipais de acceso a
expltacións agrarias no concello de Avión

News Pic

A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural concedeu a este Concello de Avión a cantidade de 54.136 €uros, para a obra ” Mellora de camiños municipais de acceso a expltacións agrarias no concello de Avión” todo elo ó abeiro da Resolución do 25 de xaneiro de 2016 de Agader.

Grazas a esta aportación poderanse mellorar dous camiños neste municipio, o camiño de Rubillón a Acevedo e outro en Abelenda- Santo Estevo.