Elemento cultural deste municipio
OS MUÍÑOS
Arquitectura popular, os hórreos
Arte e arquitectura relixiosa
Séculos de difusión do románico (XII e XIII)
OS CHOZOS
Construcción do final da década dos 60
O EMBALSE

CONSULTA AS NOSAS NOVAS