O Concello de Avión, organiza un curso preparatorio das probas de Competencia Clave, dirixido a aquelas persoas que non están en posesión da ESO e queren obter o Certificado de Profesionalidade nivel 2 e 3.

Reunión previa para formar o grupo 27 de marzo
Comezo do curso 3 de abril

Máis información e inscrición no Centro Alvetus e na web https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR306A