O Concello de Avión e Melón en conxunto pon en marcha o programa de igualdade : Plans, estratexias e Actuacións de igualdade que eliminen as desigualdades entre homes e mulleres.

Obxectivo:

*obter un instrumento de planificación que favorezan a implementación da transversalidade do enfoque de xénero na planificación local.

* Desenvolver actuacións dirixidas á promoción da igualdade, e tamén que impulsen a corresponsabilidade, a coeducación así como o intercambio de roles.

Abarca:

  • intervención cos organismos locais
  • intervención colectivo educativo
  • e cidadanía en xeral