Teléfonos de Interese

CENTRO DE SAUDE
CENTRO DE SAUDETel: 988 486 027
C.E.I.P.
C.E.I.P. "VIRXE DE GUADALUPE"Tel: 988 486 178
GARDA CIVIL
GARDA CIVILTel: 988 284 055