III Escola de Empoderamento Avión

Mindfulness

Mindfulness é unha técnica de meditación para aprender a relacionarnos de forma directa con aquilo que está a ocorrer no nosa vida, aquí e agora, no momento presente. É unha forma de tomar conciencia da nosa realidade, dándonos a oportunidade de traballar concientemente con noso estrés, dor, enfermidade, perda ou cos desafíos da nosa vida.


imprimir