CIM Avión

Defensa Persoal Feminina

Curso de autodefensa para mulleres ante situacións violentas, monitorado por especialistas de la Federación Galega de Loita e pertencentes ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado.


imprimir