CIM Avión

MINDFULNESS

O Mindfulness é a focalización da atención no momento presente, é un método para conseguir a atención plena " aquí e agora"

Ten por obxectivo o empoderamento da muller no estado psicosocial.


imprimir