Bando-Limpeza de Terreos

Bando. Limpeza de Terreos

Os propietarios de terreos, fincas e solares, teñen a obriga de limpalos periódicamente. Especialmente aqueles situados no perímetro de 100 metros contados dende a última construcción de cada pobo.


imprimir