Mesa intersectorial de saúde  Avión

Mesa intersectorial de saúde do Concello de Avión

Constituir a mesa intersectorial, inclúe os sectores de saúde, educación,benestar social,protección civil,GES, infancia, deportes e mulleres en situación de vulnerabilidade, como instrumento para avanzar e desenvolver intervencións en saúde e equidade en todas as políticas.

Identificar os recursos comunitarios, co obxectivo de potencialos e que se poidan coñecer pola cidadanía, para a súa posible utilización nas accións comunitarias que se promovan a nivel local. Respecto diso o MSND ofrece a aplicación LOCALIZA saúde, onde poder mostrar os recursos nun mapa en liña. As accións transversais da implementación local da EPSP son: coordinación entre administracións, integración de equidade nas accións municipais, participación social e seguimento e monitoraxe.


imprimir