CIM Avión

Pilates

Dende a Escola de Empoderamento do Concello de Avión despréndense unha serie de actividades psicosociais para o coidado da saúde das nosas mulleres de forma integral.

*Pilates fai que mozas e mulleres participantes fortalezan a súa autonomía tendo un efecto multiplicador para o liderado e a autoestima, saúde e prevención da violencia de xénero ampliando a rede de sorora de coidado entre mulleres.


imprimir